Thursday, December 05, 2019 11:00:00 AM

VILKET AV BOENDEFÖRSLAGEN LIGGER NÄRMAST ISHALLEN?
Svar: Sunderbyn folkhögskola hotell och konferens ligger hundra meter från hallen och är även billigare. Där finns även måltider att beställa till bra priser, men om man vill bo mitt i Luleås stadskärna så finns Quality hotel som alternativ (drygt 1 mil till ishallen). Allt om boende & priser här

HUR GAMMAL MÅSTE MAN VARA FÖR ATT VARA MED PÅ SOMMARENS CAMP?
Alla födda från och med  2007 är välkomna att anmäla sig.

HUR VET MAN ATT MAN ÄR ANMÄLD?
Alla anmäler sig på hemsidan, tidigast den 12:e december kl 20:00. Sedan får man ett svarsmail av oss inom 2 dagar och när första inbetalningen är gjord är platsen spikad.

VARFÖR SKA MAN LÄMNA KLÄDSTORLEK?
Det är för att du får träningströja och lite kläder.

HUR MÅNGA GRUPPER ÄR DET?
3 grupper med 18-20 målvakter i varje.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR CAMPEN?
Campen börjar onsdagen den 24 Juni kl 09:00 för alla. Den slutar lite olika beroende på vilken grupp man tillhör men från 13:00 till 15:00 under lördagen den 27 juni.

KAN MAN FÅ HJÄLP MED HÄMTNING PÅ KALLAX?
Självklart skall vi försöka att hjälpa till med hämtning från tåg och flyg.
Ring Kjell på 070-6599805 när ni vet tider för ankomst.